WebáruházHungária Informatika Kft.
Keresés

Tájékoztató a panaszok ügyintézéséről

A Hungáriatel márkanéven telefonszolgáltatást nyújtó Hungária Informatikai Kft. (mint hírközlési szolgáltató, továbbiakban Szolgáltató) mindent megtesz annak érdekében, hogy Előfizetővel egyezségre jusson a szolgáltatással kapcsolatos viták rendezése érdekében.

Előfizető az ügyfélszolgálaton személyesen-, vagy írásban tehet panaszt. zolgáltató részletesen tájékoztatja Előfizetőt a kivizsgálás és elintézés módjáról. Panaszt bejelenteni személyesen Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában-, vagy írásban lehet. A panasz ügyintézési ideje legfeljebb 30 nap.
 
A személyesen, szóban tett panaszt a szolgáltató lehetőség szerint azonnal megvizsgálja és szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben nem orvosolható azonnal a szóban tett panasz, akkor arról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely a továbbiakban írásbeli panaszként kezelendő.
 
Szolgáltató minden esetben írásban válaszol a bejelentett panaszokra. Az írásbeli válasz tartalmazza a panasszal kapcsolatos szolgáltatói álláspontot és az indoklást.

Amennyiben Előfizető nincs megelégedve a vizsgálat végeredményével és szolgáltatóval nem tud egyezségre jutni, akkor a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett felügyeleti szervekhez is fordulhat az alábbiak szerint. A felügyelet szervek elérhetőségeit külön fejezet tartalmazza.

A hírközlési szolgáltatás nyújtásának feltételeit a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, továbbá a kiegészítő rendeletek, valamint az ezeken alapuló Általános Szerződési Feltételek szabályozzák. Előfizetői panasz elutasítása esetén követendő eljárást továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény is tartalmazza.
 
FELÜGYELETI SZERVEK ELÉRHETŐSÉGEI:

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala Igazgatósága és területi irodái
Budapesti Iroda: 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. Telefon: (1) 468-0673
Szegedi Iroda: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Telefon: (62) 568-300
Weboldal: www.nmhh.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Panaszbejelentő telefonszám: 06-30-9-634767
weboldal: www.nfh.hu
A hatóság regionális irodái a regionális kormányhivatalok alá kerültek átszervezésre

Békés Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
Igazgató: Szebegyinszkiné Uhrin Mária
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefon: +36 66 546 150, +36 66 546 151
E-mail: fogyved_daf_bekescsaba@nfh.hu

Békéscsaba Város Jegyzője
Cím: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.
Telefonszám: 66/523-802

Békéscsabai Városi Bíróság
Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4.
Telefon: 66/321-211; Telefax: 66/ 322-846
E-mail: birosag@bcsaba.birosag.hu

Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
Weboldal: www.gvh.hu
 
 

Hungária Informatikai Kft. © 2013 Minden jog fenntartva!

    

HUNGÁRIATEL - IP telefonszolgáltatás mindenkinek! Üzleti telefonszolgáltatások, IP telefonszolgáltatás, VoIP telefonszolgáltatás. vezetékes helyhezkötött telefonszolgáltatás. efax elektronikus fax megoldás. IP PBX alközpont szolgáltatások, Virtuális IP PBX alközpont. IP PBX alközpont bérlet. Call center megoldások, Kontakt center megoldások. IP telefonszolgáltatás - telefon szolgáltató a Hungária Informatikai Kft. www.hungariatel.hu. Kinek ajánljuk szolgáltatásainkat: üzleti vállalkozás, vállalat, intézmény önkormányzat. Városok: Budapest, Békéscsaba, Nagykanizsa, Pécs, Szolnok, Szeged, Veszprém. Megyék: Békés, Zala, baranya, Jász-magykun, Csongrád megye.